Starten

BOMI blev stiftet den 1. marts 1962 med officiel indvielse i november måned samme år.

Den første adresse var Frederiksdal Allé 7, hvor Tambohus Ungdomsskole har til huse nu. Initiativtager til at stifte BOMI i Skive var Boserup Minde, Lungehandicapforeningen, som i forvejen drev bl.a. BOMI i Horsens.

BOMI var en selvejende institution, der blev drevet i et fællesskab mellem Boserup Minde og Skive Kommune. Med i bestyrelsen sad bl.a. Arbejdsgiverforeningen, LO, Kommuneforeningen for Viborg Amt, Lægeforeningen for Viborg Amt og De Samvirkende Invalideorganisationer.

 

Produktionen

På BOMI i Horsens producerede man bagagebærere til cykler. En ny "svensk model" skulle i produktion, og i Horsens havde man ikke kapacitet til mere. Det blev grundlaget for starten i Skive, som fik produktionsrettighederne kvit og frit. Bagagebærerne produceres stadig.

For at produktionen ikke skulle blive for ensidig, fik man også andre opgaver ind. En af dem var underleverancer til maskinfabrikken "Vestjyden" i Lemvig, som producerede mejetærskere.

I løbet af 1964 blev der etableret en lærlingeafdeling for værktøjsmagere. BOMI havde fået en aftale med firmaet Porsa om fremstilling af stålreoler. Der skulle bruges meget nyt værktøj, fordi det var en ny produktion, men også fordi der var meget udviklingsarbejde med reolerne. BOMI producerer fortsat reoler for Porsa.

Værktøjsproduktionen blev så omfattende, at BOMI var i stand til at sælge "ud af huset". BOMI blev således den første fabrik i Skive-området, der var i stand til at fremstille snitte- og stanseværktøj.

De første år var der kun mænd på BOMI. Det var ikke blevet almindeligt med kvinder i produktionsvirksomheder. Der kom dog midt i 1960'erne et pres fra arbejdsformidlingen om at tilknytte kvinder, der var erhvervshæmmede - fysisk, psykisk eller socialt.

Man startede derfor lettere montagearbejde, og kvinderne kom nu ind i produktionen på lige fod med mændene, men kun i optræningen. Den beskyttede beskæftigelse var fortsat forbeholdt mændene. Dette har dog senere ændret sig.

Lokalemæssigt holdt man optræning og beskyttet beskæftigelse adskilt. Der var forskel på aflønningen. De medarbejdere, der var i beskyttet beskæftigelse, blev aflønnet efter indsats og havde desuden en pension. På grund af denne forskel måtte man ikke blande de to grupper i produktionen.

 

Ny adresse

Efterhånden blev lokalerne i Frederiksdal Allé for små. Der var ventelister for at komme på BOMI. På dette tidspunkt blev børstefabrikken på Viborgvej til salg. Skive Kommune købte den. Handelen blev ordnet med daværende borgmester Peter Kjærgaards mellemkomst.

Indflytning i de nye lokaler skete pr. 1. januar 1971. Lejemålet omfattede kun halvdelen af det nuværende areal. Ved indflytning i de nye lokaler holdt nye normer sit indtog på BOMI. Den stærke adskillelse af optræning og beskyttet beskæftigelse blev ophævet og man oplevede at de to ting supplerede hinanden ganske godt. 

 

Kørestolsproduktion overtages

Flere beskyttede medarbejdere medførte et behov for ny produktion. Arbejdsskolen i København skulle lukke og havde dengang en produktion af kørestole. BOMI købte det hele - maskiner og værktøj, ja selv lederen af produktionen fulgte med.

Kørestolsproduktionen var særlig interessant for BOMI, fordi alle kørestole på dette tidspunkt blev importeret fra Tyskland og England. Man kunne derfor ikke anklage BOMI for konkurrenceforvridning. Tværtimod tog man konkurrencen op med importerede varer.

Man startede straks med at udvikle nye og mere tidssvarende modeller. Dette udviklingsarbejde er stadig i gang for at forbedre kørestolene og deres egenskaber. Midt i 1980’erne havde BOMI erobret ca. halvdelen af det danske marked og havde desuden en betydelig eksport til Norge og Holland.

 

Kørestolsdepotet

Havde man behov for en kørestol, var bevillingssystemet dengang anderledes. Socialministeriet betalte 100%. Men så var kørestolen også kun til låns. Efter brug skulle den afleveres i et depot i København, Odense, Sønderborg eller Århus.

Der var så meget velegnet revalideringsarbejde i en depotfunktion, at man forsøgte at få den til BOMI. At flytte den fra København til Skive var en næsten umulig opgave, for der var jo så langt til Skive. Det lykkedes dog til sidst at få overbevist ministeriet om, at der ikke var længere fra Skive til København end omvendt! Så depotet blev en realitet i 1972, hvor det skulle dække Jylland og Fyn.

 

Vokseværk

Først i 1970'erne blev lejemålet ad flere omgange øget med den resterende del af bygningen. Her blev indrettet sadelmagerværksted. Sadelmagerarbejdet var tidligere blevet udført hos et privat firma.

Fra midt i 1970'erne og ca. 10 år frem havde BOMI en god og stabil periode, godt hjulpet af økonomisk medvind. Da den første standard-kørestol var udviklet, blev man hurtigt klar over, at den ikke ramte helt plet.

En ny type standard-kørestol blev udviklet og var færdig i 1974 og med denne kørestol tog produktionen rigtig fart. Depotfunktionen var samtidig kommet godt i gang, og den gav god beskæftigelse for revalidenderne. I 1978 begyndte man at forhandle el-kørestolen fra Roltec og siden også en trehjulet knallert. BOMI udviklede også en hånd-tri-cykel men solgte senere produktionsrettighederne til et tysk firma.

Der var nok at se til med alle disse nye tiltag og med at følge op på alle produkterne. Først i 1980'erne blev produktionen udvidet i forkromningen, fordi der var opstået en flaskehals her. Med denne udvidelse blev der mulighed for at producere helt op til 2200 kørestole om året, hvilket man nåede i 1984-85.

 

Viborg Amt overtager BOMI

Med den nye bistandslov, der trådte i kraft i 1976, fik Viborg Amt ansvaret for driften af alle institutionerne i amtet. BOMI kunne godt have fortsat som selvejende institution med en overenskomst med amtet, men man valgte efter en følelsesladet debat at lade amtet overtage institutionen.

 

Arbejdsprøvning kommer til

I 1986 blev der lavet et tilbud om arbejsprøvning på BOMI. Det skete, fordi vi ofte oplevede, at langvarige optræningsophold alligevel resulterede i pensionstilkendelser.Samtidig med arbejdsprøvningen blev der ansat en socialrådgiver på BOMI

Ved indførelse af arbejdsprøvning blev vi i stand til at vurdere, om der var revalideringsmuligheder for en person. Det kunne vi ved hjælp af kortvarige og målrettede observationer.

 

Aktiveringen samles under BOMI

I forbindelse med strukturreformen i 2007 overtog Skive kommune (tidligere Sallingsund, Skive,  Spøttrup og Sundsøre kommuner) ansvaret for BOMI, og i den forbindelse overtog BOMI ansvaret for værkstedsaktivering af kontanthjælpsmodtagere.

De 3 værksteder i Balling, Durup og Thorum er blevet nedlagt, og indsatsen er nu samlet i Skive. I samarbejde med Y’s Men’s Club har vi aktiveringstilbud i SpildOp Hallen på Rævevej.

 

Ændring af opgavefordeling

I 2009 ændres fordelingen af de socialfaglige opgaver. Socialfagligt personale overflyttes til henholdsvis Jobstart og Sygedagpengeafd. og der indgås samarbejdsaftaler om indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte.

Det socialfaglige personale er fortsat fysisk placeret på BOMI og i løbet af 2010 og 2011 flytter også Task Force og dele af Jobhuset ind i ledige lokaler på BOMI.

 

BOMIDA flytter

I 2011 blev det politisk besluttet at nedlægge BOMIDA (BOMI’s tilbud til voksne autister) og samle aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse for borgere med autisme i én organisation – Aktivitetshuset Idavang.

Pr. 01.06.2011 blev borgere og medarbejdere derfor flyttet til Idavang.

 

Kørestolsproduktionen ophører

Faldende afsætning af kørestole betyder, at BOMI efter næsten 40 år, pr. 1. september 2011 ophører med produktion og salg af kørestole. Rettighederne til produktion og salg af BOMI Winner kørestole overdrages samtidig til Faaborg Rehab Technic.

 

50 års jubilæum

I 2012 kunne BOMI fejre 50 års jubilæum, hvilket bl.a. blev markeret med et Åbent Hus arrangement, hvor der var mulighed for at se alle de forskellige produktionsopgaver vi udfører, dels vores egenproduktion, dels opgaver for vore samarbejdspartnere.

I forbindelse med arrangementet var der udskrevet en konkurrence, hvor man kunne komme med forslag til et nyt navn til institutionen – og resultatet blev, at BOMI fortsat hedder BOMI.

Vinderen blev udtrukket af Arbejdsmarkedsudvalget i Skive kommune, og gevinsten var en MOBII ladcykel.

 

Publiceret 09-07-2019